SWALLOW

Kişisel çalışma. Kurşun kalem, mürekkep ve dijital boyama.

Personal work. Charcoal, ink and digital painting.