Rapor Exhibition Poster

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin
işlerinden oluşan “Rapor” sergisi için afiş tasarımı. “Rapor” sergisi bu öğrencilerin
son dönem üretimlerinden oluşuyor. Grafik tasarımın farklı disiplinlere yaklaştığı ve deneyselliğin
ön planda olduğu projeler, tasarımcıların eğitim süreçleri boyunca geliştirdikleri çalışma
şekillerinin sonuçları niteliğinde.

Poster design for “Report”. It is an exhibition of works by Marmara University Faculty of
Fine Arts Graphic Art and Design students. 
These projects where experimentalism is in the
foreground and where graphic design gets closer to different disciplines,
are the outcomes
of the techniques that the students developed throughout their education.