Monoton Hayat İçin İpuçları

2011’de hazırladığım bu kısa filmin ana teması monotonluk ve absürtlüktü.
Absürt yollara sapmak monotonluğu kırmak için bir seçenek.
Fakat insani ihtiyaçlar aynı döngüye girmeniz için sizi zorluyor.

This short movie which I made at 2011 was about monotony and absurd.
Turning the absurd roads is an option to break the monotony.
But, human needs force you to enter the same loop.