Mindstation

Pazarlama alanında çalışan, araştırma ve danışmanlık şirketi
Mindstation için kurumsal kimlik ve logo tasarımı.
Görsel kimlik oluşturulurken eski bilet ve yazışmalardan yola çıkıldı.

Yaratıcı Yönetmen: Ardan Ergüven
Sanat Yönetmeni: Doğukan Karapınar

Brand identity and logo design for Mindstation which is
a marketing research & consultancy company.

Starting point for visual identity is old tickets and letters.

Creative Director: Ardan Ergüven
Art Director: Doğukan Karapınar