İstanbul Wooden Toys

İstanbul’dan yola çıkarak tasarladığım iki farklı  ahşap oyuncak seti.
Topaç seti geleneksel topaç oyuncağının, İstanbul’un mimari ve
kültürel simgelerinden ilham alınarak tasarlanan çağdaş bir yorumudur.
Boğaziçi seti ise İstanbul denince ilk akla gelenlerden olan deniz, Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi ve gemileri içermektedir.

Two different wooden toys sets inspired by İstanbul.
Spinning tops set is a contemporary interpretation of traditional spinning tops.
Inspired by İstanbul’s architectural and cultural icons.

Bosphorus set is designed to merge İstanbul and sea.
This set consists Bosphorus Bridge, Maiden’s Tower and ships of İstanbul.