Bakunin Typeface

Bakunin adını anarşist düşünür Mihail Aleksandroviç Bakunin’den alan bir font ailesidir.
Regular, Stencil ve Outline olarak üç çeşiti vardır.

Kullanmak ve paylaşmak serbesttir.
Ücretsiz olarak indirmek için tıklayın.

Bakunin is a font family which named after anarchist philosopher Mikhail Alexandrovich Bakunin.
There is three types of fonts as Regular, Stencil and Outline.

It’s free to use and share.
Click for download.