A. Demetracopulo

A. Demetracopulo yazıtipi, kentsel dönüşüm planları içerisinde yıkılmakta olan
19. yy yapılarının mimarlarından A. Demetracopulo’nun isim plakasından yola
çıkarak tasarlandı. Art Nouveau izleri taşıyan plakadaki alternatif formlar da
yazıtipinde yer almaktadır.

A. Demetracopulo typeface is based on the name plate of A. Demetracopulo
who is one of the architects of the buildings from 19th century which destroyed
in urban transformation plans. Alternative forms of Art Nouveau inspired
plate is available in typeface.